Rampaš (njem.) je mlado vino u vrenju, tj. u onoj fazi kada više na okus nije slatko, a još uvijek...

read more