Rafija je  u nas uobičajeni naziv za liko prema bot. lat. imenu palme Raphia ruffia koja raste na...

read more