Pudar je čuvar vinograda, dok je čuvar ostalih poljoprivrednih kultura stražac, paznik ili poljar....

read more