Propionska kiselina je jedna od istoznačnica za mliječnu kiselinu, koja se može označiti i kao...

read more