Proba na malo (ili pokus u malom) je i kod nas uobičajen naziv za pokus, tj. radnju koja prethodi...

read more