Prirodni alkohol u vinu je oznaka za stvarnu količinu etanola u vinu, i to onu koja je nastala...

read more