Prevrnutost je bolest vina s niskim aciditetom, koja se češće naziva zavrelica.

read more