Prespanka je autohtona sorta crnoga grožđa lokalnoga značenja, poznatija pod nazivom ohridsko...

read more