Preša (lat.) kod nas često upotrebljavani naziv za napravu za koju imamo ime i u hrvatskom...

read more