Prerada vina

Saharoza

Saharoza je naziv grč. podrijetla (sakhar), kod nas zvan šećer, (riječju koja dolazi iz turskog...

read more

Saccharomyces

Saccharomyces - jedan od najčešće spominjanih rodova kvasaca (iz porodice Saccharomy­ceta­ceae) u...

read more

Ugušćeni mošt

Ugušćeni mošt proizvodi se iz mošta, najčešće postupkom kuhanja u posebnim (vacuum) kotlovima u...

read more