Ppt (partes per trilion). Prag osjetljivosti ljudskog osjeta njuha za neke je sastavine vrlo...

read more