Ppm (ili partes per millionem) je broj koji označava jedan naprema milijun (piše se 10-6 ili...

read more