POV je kratica u ovom leksikonu za Pravilnike o vinu koje na temelju Zakonom o vinu (NN 96/03.)...

read more