Potencijalni alkohol je oznaka one količine etanola u vinu (u % vol.) koja bi mogla nastati iz...

read more