Politrenjak je mjera za vino što odgovara otprilike količini od pola litre (polić, holba, pint).

read more