Polisaharidi (grč. poly više) je naziv za veći broj organskih spojeva (kod bilja škrob, celuloza,...

read more