Polifenoloksidaza je  jedan od najodgovornijih enzima (fermenata) koji katalizira oksidaciju...

read more