Pokorny Vlado (1826.-1893.) iz rodne Petrinje, s tri razreda osnovne škole odlazi na zanat u...

read more