Podrumarstvo

Oksidacija

Oksidacija je u vinu česta pojava vezivanja nekih njegovih sastojaka s kisikom (odnosno za...

read more

Ocjeđivači

Ocjeđivači su posebne podrumske naprave, koje su se više u prošlosti nego danas koristile u...

read more

Ocjeđivanje

Ocjeđivanje je uobičajeni naziv za radnju odvajanja mošta od krutih dijelova masulja. Taj se...

read more

Ocat

Ocat je proizvod dobiven octenim vrenjem alkoholnih tekućina ili razrjeđivanjem (vodom)...

read more

Pupitre

Pupitre (fr., čit. pupitr), postolje posebnog oblika na kojeg se postavljaju boce s djelomično...

read more

Prosječ

U požeškom kraju naziv bačve od oko 500 l s otvorom na dužici kroz koji se u nju ubacivalo...

read more