pluto

Pluto

Pluto je biljni proizvod, glavna građevna tvar kore hrasta plutnjaka (Quercus suber). Služi za...

read more

TCA

TCA je akronim (skraćenica višeimenog naziva) kemijske sastavine (2,4,6-trikloranisola) koja se...

read more