plemenka

Plemenka praskava

Jedna od brojnih plemenki. U Vojvodini tu plemenku zovu još i kreaca, iz koje se proizvodi vino...

read more

Žlahtnina

Plemenka je zajednički naziv za veći broj sorata, od kojih su kod nas i u svijetu najraširenije...

read more