Plemenita plijesan je ista ona gljivica koja u hladnim i vlažnim proljećima napada cvat vinove...

read more