Plavka , ponegdje i plajka, istoznačnice za vinsku sortu crnog grožđa poznatiju pod nazivom...

read more