Plavi lom je rjeđe upotrebljavani naziv (kao i pocrnjivanje i mastiljavost) za manu vina poznatiju...

read more