Plajka je stari naziv za dalmatinsku sortu crnoga grožđa, plavinu.

read more