Pješčenjaci nastaju pedogenetskim čimbenicima (klima, reljef itd.) iz matičnog supstrata...

read more