(empirijska formula C3H4O3, racionalna CH3 CO COOH) je jedna od brojnih (oko 30) prisutnih...

read more