Piretrin je bioinsekticid što se proizvodi iz cvijeta biljke buhač.

read more