Pinciranje je naziv za poslove prikraćivanja rodnih ljetorasta, a djelomično i za prikraćivanje...

read more