PH je oznaka za broj koji je mjera aktualne (realne) kiselosti (odnosno bazičnosti) neke otopine,...

read more