PH metar je naziv naprave kojom se u nekom rastvoru mjeri koncentracija H iona. Taj se postupak...

read more