Pesticidi (lat.) su kem. spojevi koji uništavaju uzročnike bolesti i štetnike na kulturnom bilju....

read more