Perlit je sredstvo za filtraciju, sličnih svojstava kao i infuzorijska zemlja (kiselgur), ali ne...

read more