Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana, ranije Polychrosis botrana), vrlo je opasan štetnik u...

read more