Pehar(lat. bacar ili bicarium) je  naziv za „čašu” (kupu, ili takvu čašu manjeg sadržaja - kupicu,...

read more