Patoka je odavna upotrebljavani izraz za tok (frakciju) što teče posljednji (podteka), npr. u...

read more