Parafinsko ulje je uljnata, viskozna, neutralna tekućina, bez boje, okusa i mirisa, koja se...

read more