Palomino je naziv jedne u Španjolskoj autohtone sorte europske vinove loze bijelog grožđa iz koje...

read more