Ovinjavanje bačava je postupak kojim se nova drvena bačva priprema za upotrebu. Bačva se ovinjava...

read more