Osipanje je uz druga značenja, taj izraz koriste i vinogradari opisujući smanjenje cvijetova u...

read more