Ose (lat. naziv podreda Vespidae) su kukci iz reda opnokrilaca (Hymenoptera) u koji je uvršten...

read more