okusi

Soli

Soli - zajednički naziv za velik broj spojeva (slanog, gorkog, slanogorkog, slatkog ili kiselog...

read more

Slatko

Slatko je uz kiselo, slano i gorko, jedan od osnovnih okusa. Takav ugođaj izazivaju pretežito...

read more