okus

Okus

Okus je osjet kojim (i u kombinaciji s drugim osjetima) ljudi (i životinje) po želji i prema...

read more

Slano

Slano - jedan od (bar) četiri osnovna okusa što ga izazivaju ionizirane soli. Različite soli imaju...

read more