Okuliranje je uobičajeni naziv za cijepljenje kojim se okce (pup) s jedne biljke transplantira...

read more