Oksalna kiselina (empirijska formula C2H2O4, racionalna COOH COOH) je jedna od tridesetak...

read more