Oka (tur. okka), mjera za obujam (volumen) od oko 1,5 L, odnosno za težinu (masu) od 1,282 kg.

read more