U vinu je dokazano oko trideset i sedam organskih i veći broj anorganskih kiselina. Vinara...

read more