Octena kiselina (acidum aceticum), jednobazična kiselina (CH3COOH), redovan je sastojak vina, jer...

read more