Njuh je jedno od tjelesnih posebnih osjeta (uz vid, okus, sluh i ravnotežu). Ono je najslabije...

read more