Kad se ovdje (slično kao i u Belgiji) loza ne bi uzgajala u staklenicima, o vinogradarstvu ne...

read more